Volontariat International en Entreprise (VIE)

VIE,  Volontariat International en Entreprise, és un programa promogut per Business France (agencià de  desenvolupament de les empreses a França), l’objectiu del qual es oferir la possibilitat de treballar durant un període entre 6 i 24 mesos en empreses o l’administració francesa. El programa està adreçat a persones entre 18 i 28 anys, i, tot i anomenar-se “volontariat international”, es tracta d’una relació remunerada.

Entre altres empreses que ofereixen VIE podeu trobar Alstom, Altran Technologies, Carrefour, AXA, Sanofi i moltes altres.

Per consutar les ofertes de VIE podeu anar al següent enllaç:

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/