Trobada del nucli del Regne Unit del CEW a Cranfield University (Bedford)

El passat 22 de Novembre es va celebrar la primera trobada del nucli d’Enginyers Catalans al Regne Unit (CEW-UK) amb els estudiants catalans d’intercanvi de la Cranfield University (Bedford). La trobada va ser organitzada pel Dr Enric Grustan Gutierrez, d’Enginyeria Espacial del Centre for Autonomous and Cyberphysical Systems de Cranfield i el Dr Adrià Junyent Ferré del departament d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica d’Imperial College London.

Cranfield University i la Universitat Politècnica de Catalunya

Cranfield University és una institució d’educació i recerca establerta el 1946. La universitat ofereix estudis de postgrau en temàtiques relacionades amb l’aeronàutica, defensa, sistemes de transport, agricultura, energia i sostenibilitat i administració d’empreses. El primer contacte entre les Universitats de Cranfield i la UPC va arrencar el 2009 quan una estudiant de la primera promoció d'enginyeria aeronàutica hi va anar a fer la doble titulació amb el MSc in Astronautics & Space. És llavors quan va començar una relació ininterrompuda que ha permès, a data d'avui, que més de 200 enginyeres i enginyers de la UPC fessin una doble titulació a Cranfield, especialment dins l'àmbit aeroespacial. Aquesta mobilitat d'estudiants s'ha anat ampliant també a altres accions com ara la mobilitat de professorat, la participació de professorat UPC a tribunals de tesis doctorals a Cranfield, i col·laboració en projectes de recerca, fet que ha augmentat encara més els lligams entre ambdues institucions.

La trobada del CEW-UK a Cranfield

El propòsit de la trobada va ser de donar a conèixer les oportunitats que el Col·legi d’Enginyers i el nucli d’Enginyers Catalans al Regne Unit ofereixen a estudiants d’enginyeria i enginyers graduats que tinguin interès en estudiar o treballar al Regne Unit. L’Adrià Junyent-Ferré, que és l’organitzador del nucli, va fer una introducció personal de la seva recerca i el seu departament seguit d’una presentació del CEW i les activitats del nucli. Els assistents a la trobada van ser un grup d’estudiants d’intercanvi provinents de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Els estudiants van explicar que estan cursant mòduls del màster d’Enginyeria Aeroespacial i el màster en Dinàmica de Fluids Computacional de Cranfield. Els integrants del nucli d’Enginyers Catalans al Regne Unit estan distribuïts per la geografia de la Gran Bretanya i treballen en diferents sectors que van des de la indústria química, automoció, automació i enginyeria elèctrica. Una de les activitats més exitoses del grup són les mentories que ofereixen a nouvinguts al Regne Unit. Les sol·licituds de mentoria es centralitzen des del Col·legi d’Enginyers. Els sol·licitants comuniquen el seu camp d’especialització, destinació al Regne Unit i experiència prèvia. En funció d’aquesta informació, el grup organitza trobades informals amb enginyers del Regne Unit que tinguin experiència rellevant que pugui ajudar el sol·licitant. Aquestes trobades tenen la doble funció de facilitar el networking entre enginyers catalans que treballen en determinats sectors.

Sobre els autors

El Dr Enric Grustan Gutierrez és Lecturer en Enginyeria de l'Espai pel Centre for Autonomous and Cyber-Physical Systems de la Cranfield University. N'Enric és el cap de Propulsió Espacial Avançada, que desenvolupa tant sistemes químics d'alta empenta per llançadors com propulsió electrica per petits satèl·lits. La seva especialització rau en l'us de microfabricació i electroesprais per micro-propulsors. Enric ha col·laborat en projectes de l'Agencia Espacial Europea, de la Unió Europea, i de l'Agencia Espacial Britànica pel desenvolupament de tecnologies de l'espai.

El Dr Adrià Junyent Ferré és Senior Lecturer del Department d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica d’Imperial College London. L’Adrià és un expert en electrònica de potència per aplicacions de transmissió mitjançant corrent continu (HVDC), generació eòlica i distribució elèctrica per electrificació rural en països en vies de desenvolupament. Com a expert en control de sistemes HVDC amb tecnologia de convertidors de font de tensió (voltage source converter), ha assessorat l’operador del sistema elèctric del Regne Unit, National Grid ESO, en els estudis de viabilitat del sistema de transmissió per la connexió de 50 GW de generació eòlica marina per 2030 (“the Pathway to 2030”).

El Dr Daniel Garcia-Almiñana és Enginyer Industrial i Professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i Internacionalització de la mateixa Escola i Director de la Càtedra UPC amb els Enginyers Industrials de Catalunya, nascuda amb la voluntat d'ampliar la relació entre la UPC i els EIC. En Daniel fa 16 anys que és expert de la Comissió Europea en l'avaluació i monitorització de projectes dins del sector energètic, eficiència energètica, solar cooling i smartcities. La seva recerca ha estat relacionada amb la implementació i millora de les auditories energètiques a edificis i processos, i ha anat derivant cap a la definició i millora dels models de negoci i fulls de ruta tecnològics de les empreses de l'emergent sector espacial. El seu darrer projecte europeu és el DISCOVERER on lidera les activitats de Business Intelligence.