Acord de reconeixement amb enginyers professionals italians

AQPE i AIPE han signat amb ANCVCI un conveni de reconeixement mutu que facilitarà la internacionalització dels enginyers certificats com Professional Engineer.

La certificació professional per competències que impulsen tant AQPE, com ANCVCI,  "distingeix els bons professionals, que adquireixen i milloren les seves competències al llarg de la seva vida professional mitjançant l'experiència i la formació permanent".

La signatura d'aquest acord permet obtenir el reconeixement com a Enginyers Professionals, en ambdós països, reduint les barreres professionals i equiparant les certificacions Professionals Engineer i CERT'in.